Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

Altalános Szerződési Feltételek – Édeskettesben Kft.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - a https://edeskettes.myshoprenter.hu/ webáruházban feladott megrendeléssel létrejövő elektronikus szerződéskötés lépései

 

1.    Bevezető rendelkezések 

 

1.1. A jelen ÁSZF az Édeskettesben Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Vállalkozás”) által üzemeltetett https://edeskettes.myshoprenter.hu/ címen megtalálható webáruházon („Webáruház”) keresztül igénybe vehető szolgáltatás felhasználási feltételeit és részletes szabályait tartalmazza.

1.2. A jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:77. §-ban foglalt általános szerződési feltételnek minősül.

1.3. A jelen ÁSZF minden esetben a Webáruházon keresztül megkötött egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Ennek megfelelően az egyedi szerződés csak az ÁSZF elfogadását követően jön létre érvényesen. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a jelen ÁSZF-ben (ideértve annak mellékleteit is) foglaltakat elolvasta, megértette és elfogadta.

2.   A Szolgáltató adatai:

Név: Édeskettesben Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2030 Érd, Balatoni út 61.

Cégjegyzékszám: 13-09-216588 

Adószám: 27508398-2-13

Elektronikus elérhetőség: pataki.liptai@yahoo.com 

Weboldal: https://edeskettes.myshoprenter.hu/

3.   Regisztráció a Webáruházba

A regisztráció során a felhasználó köteles a valóságnak megfelelően megadni a kért adatait. Regisztráció után a megadott e-mail címre elektronikus levél formájában egy jóváhagyást kérő regisztráció-visszaigazolást kap a felhasználó, és a levélben szereplő linkre kattintva tudja megerősítenie a regisztrációját. A regisztráció nem feltétele a Webáruházon keresztül történő vásárlásnak, az egyedi szerződés megkötésének. Amennyiben már korábban regisztrálta magát a felhasználó, akkor felhasználó név és jelszó kitöltésével történő azonosítás utáni belépéssel lehet a megrendelést végig vinni és elküldeni. 

4.A megrendelni kívánt termék/termékek kiválasztása

4.1. A Webáruházban megjelenített terméklistából kiválasztott termék/termékek elküldött és emailben visszaigazolt megrendelése képezi a felhasználó és a Vállalkozás között elektronikus formában létrejövő egyedi szerződés tárgyát. A termékek vételárai magyar forint fizetőeszközben vannak kifejezve, tartalmazzák az általános forgalmi adót, és a csomagolást. A megjelenített terméklistáról kiválasztott, a kosárba kerülő termékek neve alatt találhatóak az árak. A termékekről a képek illusztráció céllal kerülnek bemutatásra, nem feltétlen az egyezőség a valós termékek külső megjelenésével.

4.2. Megrendelés, a fizetési mód és eszköz kiválasztása, rendelés elküldése:
a kosár tartalmának kívánt összeállítása után, szükséges a megrendelői adatok megadása, a szállítási feltételek megjelölése, majd a fizetési mód kiválasztása, végül a megrendelés elküldése. 

4.3. Az egy rendelésre vonatkozó minimum rendelési érték 3000 Ft/rendelés. 

4.4. A megrendelésre kerülő termék/termékek fizetésére több mód adott, melyek közül a megrendelés elküldése előtt választhat a felhasználó. A fizetési mód kiválasztását követően - online bankkártyás fizetés kiválasztása esetén – a fizetések a Simple Pay (a továbbiakban: „Fizetési Szolgáltató”) rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató az OTP Mobil Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-42.

4.5. Online fizetésnél csak akkor kerül a megrendelés elküldésre, ha a bank a Fizetési Szolgáltató pénzügyi teljesítését visszaigazolja. Amíg a banktól nem érkezik meg a pénzügyi teljesítés igazolása, addig a megrendelés függőben marad, továbbításra nem kerül, a felhasználó visszaigazoló emailt nem kap, ezáltal addig a felhasználó és a Vállalkozás között sem jön létre a megrendelésre vonatkozó egyedi szerződés.

4.6. A 'Tovább a pénztárba" menüpontra kattintva mód nyílik a megrendelés tartalmának és a szállítási cím adatainak ellenőrzésére, majd utolsó lépésként a 'Megrendelem' gombra kattintva történik a megrendelés elküldése. Az esetleges kuponkód megadására a rendelés teljes folyamata során van lehetőség. 

5.Megrendelés visszaigazolása

A Vállalkozás a megrendelés megérkezését elektronikus úton legkésőbb 10 percen belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Vállalkozás és a felhasználó számára is egyaránt hozzáférhetővé válik. Amennyiben visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 10 percen belül nem érkezik, felhasználó a kapcsolati adatoknál megadott elérhetőségek valamelyikén érdeklődhet megrendelésének állapotáról: https://edes-kettes.hu/index.php?route=information/contact

6.A megrendelt termék/termékek kiszállítása

6.1.Rendelése leadása után az ország teljes területére futárszolgálat juttatja el a megrendelt termékeket. Ennek költsége egységesen 1900 Ft.

7.A megrendelt termék/termékek lemondása

7.1. Kizárólag a rendelés feladásától számított 1 órán belül van lehetősége a felhasználónak a lemondásra, amit vagy írásban a pataki.liptai@yahoo.com email címen, vagy telefonon (0670-9770001) tehet meg.

7.2. A "Kosár" tartalma a rendelés elküldése előtt bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető, a személyes adatok bármikor változtathatóak. 

8.Problémák, reklamáció, panaszkezelés

8.1. A megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt felhasználó az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeken tudja jelezni: e-mail: pataki.liptai@yahoo.com, vagy telefonon keresztüli élőhangos beszélgetésben, a kapcsolati adatoknál szereplő telefonszámon. 

8.2. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. Bármely, a cégünk szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/ 

8.3. A fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

8.4. A felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségei a http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 weboldalon találhatók. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei: Pest Megyei Békéltető Testület; Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. em. 2.; telefonszáma: (+36-1) 792 – 7881; E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

9.Az ÁSZF hatálya, tartalma, és módosítása

9.1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a felhasználóra és a Vállalkozásra.

9.2. Jelen ÁSZF 2021. november 24. napjától visszavonásig, vagy a vonatkozó módosítás hatályba lépéséig hatályos.

9.3. Az ÁSZF módosítása

9.3.1. A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et, az ÁSZF bármely rendelkezése vagy egésze tekintetében, időről időre módosítsa. Az ÁSZF módosítása esetén a Vállalkozás a módosítás tényét, a változások tömör összefoglalását a módosított rendelkezések megjelölésével, a módosítás hatálybalépésének dátumát és a módosított ÁSZF teljes szövegét legalább tíz (10) nappal a hatálybalépést megelőzően elérhetővé teszi a Webáruházban.

9.3.2. Az ÁSZF módosításai a hatálybalépésük időpontjában már létrejött egyedi szerződéseket nem érintik.

 

10.Adatvédelem

10.1. A Webáruházon elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatosan magánszemélyek személyes adatainak kezelésére is sor kerül. Az adatkezelés részletes szabályait a külön Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, amely az ÁSZF részét képezi. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az ÁSZF elfogadásával az Adatkezelési Tájékoztatót is kifejezetten elfogadja.

10.2. Az Adatkezelési Tájékoztató a https://edeskettes.myshoprenter.hu/ linken érhető el.

11.     A Szolgáltató szellemi tulajdonjogai 

11.1. Az „édeskettesben” elnevezés kizárólagos jogosultja a Vállalkozás. A felhasználó a Vállalkozás kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása és engedélye nélkül nem jogosult az „édeskettesben” megjelölés vagy azzal összetéveszthető más megjelölés védjegyként, cégnévként, üzleti névként, domain névként vagy bármely más módon való használatára, bejelentésére, vagy más módon a megjelöléshez kapcsolódó jogok követelésére és érvényesítésére.

11.2. Felhasználó az „édeskettesben” megjelölést nem használhatja a jelen ÁSZF-be, vagy a Vállalkozás jogos, illetőleg üzleti érdekeibe ütköző módon.

11.3. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy a szellemi tulajdonjogai megsértésének észlelése esetén jogos érdekeinek védelme érdekében a jogsértővel szemben jogait és igényeit bírói úton érvényesítse.

12.Nem élelmiszerekre vonatkozó elállási és felmondási jog

12.1. A Webáruház „ESZKÖZÖK” és „A KÖNYV” menüpontjai alatt elérhetővé tett termékek vonatkozásában, amennyiben az egyedi szerződést a Vállalkozás fogyasztóval köti meg, úgy a fogyasztót az alábbi elállási és felmondási jogok illetik meg. 

12.2. A fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az egyedi szerződéstől. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

12.3. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

12.4. Ha a fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, faxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 2030 Érd, Balatoni út 61. vagy a pataki.liptai@yahoo.com emailcímre. 

12.5. Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, a Vállalkozás a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve a termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően téríti meg legkésőbb az elállást követő 14 (tizennégy) napon belül.

12.6. A fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon kell visszatéríteni. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

12.7. Ha a fogyasztó nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a Vállalkozás nem köteles megtéríteni.

12.8. Elállás esetén a Vállalkozás a vételárat visszatartja addig, ameddig a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott termék vételára kerül visszautalásra.

12.9. A fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

 13.Jótállás, szavatosság

13.1. A megrendelt termékek hibája esetén a felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen vagy a Vállalkozás számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte, illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Vállalkozás költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Vállalkozás nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. 

13.2. Kellékszavatossági igény érvényesítése során, ha a termékkel kapcsolatos kellékszavatossági igény érvényesítése nem személyesen történik, az érintett termék visszaszállítását, cseréjét a Vállalkozás saját költségére végzi az általa kiválasztott és megbízott szolgáltató közreműködésével, feltéve, ha a fogyasztó ezen igényét előzetesen, Vállalkozás ügyfélszolgálatán bejelenti a törvényes határidőn belül. A Vállalkozással történő előzetes egyeztetés, a panasz bejelentése nélkül visszaküldött termékek postaköltségét, szállítási díját a Vállalkozás nem téríti meg.  

13.3. Kellékszavatosság helyett a felhasználó a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a felhasználó kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a felhasználónak kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

13.4. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

13.5. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Vállalkozással szemben.

13.6. A jótállási határidő a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása. A Vállalkozás csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a felhasználó 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint érvényesítheti. 

13.7. A fogyasztó (vagy bármely megrendelő) szavatossági, illetve jótállási igényét telefonon (a 0670-9770001 telefonszámon), e-mailben (pataki.liptai@yahoo.com) is bejelentheti a Vállalkozás részére. 

 14.Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó.

14.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A felek kötelesek minden vitás helyzetet békés úton és tárgyalások útján rendezni. A felhasználó minden panaszával, aggályával vagy minden egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó kérdésével köteles elsődlegesen a Vállalkozáshoz fordulni a vitás kérdések hatékony, gyors és a békés utón történő feloldása és megoldása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, a felek jogvitájuk rendezésére a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságát kötik ki.

MELLÉKLETEK:

1. melléklet – Adatkezelési tájékoztató